Víza do Austrálie

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

O australská turistická víza lze žádat:

  • prostřednictvím internetu

  • prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR

  • prostřednictvím australského velvyslanectví

  • prostřednictvím migračního agenta v Austrálii

Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím internetu

Prostřednictvím internetu lze vyřídit většinu druhů víz i jejich případné prodloužení během pobytu v Austrálii. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách australského Ministerstva imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship) www.immi.gov.au resp. www.diac.gov.au v sekci „Visas & Immigration“. Turistická víza a víza vydávaná za účelem krátkodobé obchodní cesty jsou vydávána bezplatně. Většina ostatních druhů víz je zatížena poplatkem, který lze uhradit platební nebo kreditní kartou žadatele. Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin. V případě, že si nejste jisti, o jaký druh víza máte požádat, můžete vyžít vízového průvodce (Visa wizard) na www.immi.gov.au/visawizard , který vám jednoduše poradí s volbou druhu víza.

Prostřednictvím internetu lze vyřídit následující skupiny víz:

a) víza za účelem krátkodobých turistických a obchodních cest
Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka nepřesáhne 3 měsíce, lze využít systém eVisitors. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo Austrálii, žadatel nesmí trpět tuberkulózou a musí mít čistý trestní rejstřík.
Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.
Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.

Informace a přístup k systému eVisitor lze nalézt na http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/index.htm . Žádost o vízum můžete podat na http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor-options.htm .
Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa

Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka přesáhne 3 měsíce, lze použít systém e676. Pomocí tohoto systému lze požádat o vízum k pobytu do maximálně 12 měsíců či prodloužit již existující vízum vydané tímto systémem. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo i v Austrálii, žadatel musím být v dobrém zdravotním stavu, musí být schopen doložit dostatek finančních prostředků na pobyt a musí mít čistý trestní rejstřík.

Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštívit Austrálii na maximálně 12 měsíců. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.
Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.

Australské orgány v některých případech vyžadují předložení dalších dokladů, což dobu vyřízení víza prodlužuje. Typickými příklady jsou:

  • žadatelé mladší 18 let (požadován notářsky ověřený rodný list, souhlas rodičů a kopie cestovního pasu či OP rodičů)

  • žadatelé starší 70 let (požadováno potvrzení od smluvního lékaře a pojištění léčebných výloh)

Informace a přístup k vízovému systému e676-autogrant lze nalézt na http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/index.htm . Žádost o vízum můžete podat na http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-tourist-visa-options.htm .
Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa .

V této souvislosti upozorňujeme, že systém Electronic Travel Authority (ETA), který je k dispozici na jiném odkazu stránky www.immi.gov.au , se nevztahuje na občany ČR.

b) studentská víza
Informace o možnostech vyřízení studentských víz lze nalézt na http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/index.htm . Problematika studentských víz je závislá na individuálních aspektech žádosti a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláří nebo migračních agentů v Austrálii.

c) pracovní víza
Informace o možnostech vyřízení pracovních víz lze nalézt na http://www.immi.gov.au/skilled/index.htm . Problematika pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím zaměstnavatele v Austrálii, specializovaných společností nebo migračních agentů v Austrálii.

d) žádosti o trvalý pobyt
Informace o možnostech získání přechodného či trvalého pobytu v Austrálii naleznete na http://www.immi.gov.au/migrants/index.htm .
 

Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR

Ministerstvo imigrace a občanství zmocnilo k přijímání žádostí o australská víza několik českých cestovních kanceláří:

Město Společnost Web

Brno Alfa Agency s.r.o. www.alfa-agency.cz
Dagmar Rotleková - Cestovní Kancelář
Montana Club s.r.o. www.montanaclub.cz
Natour Spol s.r.o. www.natour.cz
Student Agency www.studentagency.cz
Studymix s.r.o. www.studymix .cz

Frýdek Místek CK Bemett www.bemett .cz

Ostrava Energie s.r.o. www.australstudy .cz

Písek Australia Online/SIS Cons. Pty Ltd www.australiaonline .cz

Praha ESO Travel s.r.o. www.esotravel.cz
Čedok www.cedok.cz
Condor CS s.r.o. www.condor.cz
Studyline s.r.o. www.studyline.cz
GTS International s.r.o. www.gtsint.cz
G8M8 - Great Mate www.g8m8.com
Orbix s.r.o www.orbix.cz
Asiana Spol s.r.o. www.vizovyservis.cz
Com-In www.com-in .cz

Uherské Hradiště Natour Spol s.r.o. www.natour .cz

Zdroj: www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/agents .htm#czech
 

Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím australského velvyslanectví

Nadále je možné žádat o vízum na australském velvyslanectví ve Vídni - adresa: Mattiellstrasse 2-4, 1040 Wien; telefon: +43(0)1-506740; fax: +43(0)1-5041178; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; www.australian-embassy.at , nebo na jiném zastupitelském úřadě Austrálie ve světě.

U žádostí zaslaných v papírové podobě je vybírán poplatek (např. 75,- AUD u turistického víza).

TRANZITNÍ VÍZA

Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan ČR zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země.

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.

Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Ze stránky www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf je možné stáhnout formulář č.876, podat ho je však možné pouze na některém australském velvyslanectví nebo konzulátu, případně v autorizované cestovní kanceláři (viz výše). Další možností je požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.


ad 4) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím migračního agenta v Austrálii

O vízum lze rovněž požádat prostřednictvím specializovaných a akreditovaných migračních agentů. Údaje o všech registrovaných migračních agentech lze nalézt na www.themara.com.au (na levé straně Register of Agents).
Podle dostupných informací působí v Austrálii následující česky mluvící akreditovaní migrační agenti.

REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ I POVINNOST

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.

Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu. Úředník DIaC registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest

Tasmánie_2
Perth_18
Melbourne_19
Sydney_24