Klimatické podmínky v Austrálii

Austrálie se na severu nachází v tropické oblasti a postupně přechází až po mírné pásmo na jihu kontinentu a na Tasmánii. Z toho vyplývá, že počasí je během roku na území Austrálie značně rozdílné. Mimo tropickou a severní subtropickou oblast, kde se rozlišují pouze období dešťů a období sucha, má Austrálie v zásadě čtyři roční období, přičemž platí, s ohledem umístění Austrálie na jižní polokouli, že zima je v období červen - srpen a léto v období prosinec - únor. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu severní a střední části Austrálie je období zimy a naopak nejvhodnější pro návštěvu jižních států je období léta.

Pokud se cestovatel rozhodne projet celou Austrálii, pak je nejvhodnějším obdobím podzim nebo jaro, kdy je možné se na celém území vyhnout velkým teplotním extrémům. Zejména střed Austrálie je v létě vzhledem k vysokým teplotám mimořádně klimaticky náročný.

Platební možnosti v Austrálii

V Austrálii je značně rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou nebo on-line rezervaci hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny. Pro turisty bez úvěrové karty se doporučuje cestovat do Austrálie s cestovními šeky, vystavenými na AUD nebo USD, které jsou zajištěny proti krádeži.

V Austrálii je značně rozšířena síť ATM bankomatů. Hotovost lze vybrat i při nákupech v některých supermarketech (např. síť Coles).

Bezpečnost na silnicích

Na silnicích v Austrálii se jezdí vlevo. V hustěji obydlených částech Austrálie jsou kvalitní pozemní komunikace. Ve centrální Austrálii je nutno až na výjimky cestovat po nezpevněných vozovkách. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje pro tyto cesty použít vozidlo s náhonem na všechna kola. Při cestách do odlehlých částí Austrálie je třeba počítat s tím, že vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi mohou být značné a je tedy nutné vzít sebou rezervní zásobu pohonných hmot. Rovněž se doporučuje mít při těchto cestách v automobilu i dostatečné množství vody a potravin. Nedostatečné vybavení při cestách do odlehlých oblastí může např. při poruše motoru, vést k vážnému zdravotnímu hazardu.

Při jízdě po Austrálii je třeba zejména v noci dbát zvýšené pozornosti, neboť hrozí nebezpečí srážky s divoce žijícími zvířaty, zejména s klokany a velbloudy.

Při přípravě cest je třeba mít na paměti extrémní vzdálenosti mezi jednotlivými turisticky atraktivními místy a neplánovat příliš mnoho v omezeném času dovolené. Značné nebezpečí při jízdě plyne z toho, že řidič přecení své schopnosti, při dlouhé jízdě upadne do mikrospánku a havaruje.

Bezpečnostní situace

Austrálie je bezpečnou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávali v autě či bez dozoru. V centrech velkých měst je třeba dát pozor na kapesní krádeže. Při pobytu v Sydney je vhodné se zejména v noci vyhýbat rizikovým čtvrtím Kings Cross a Redfern. Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a uchovávat je zvlášť od originálů.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest

Tasmánie_20
Sydney_40
Melbourne_43
Brisbane_7